Politică de confidenţialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal se culeg?

În măsura în care doriți să apelaţi la serviciile noastre, vă putem solicita anumite date de identificare sau date personale. Datele personale se referă la toate informațiile care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta online sau offline. Informațiile personale sunt colectate numai cu consimțământul dvs.
Scopurile, ce informatii colectam si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal.

  • Colectarea directa de informatii prin contractarea serviciilor noastre imobiliare, moment in care colectam datele dumneavoastra: nume, prenume, telefon, adresa imobilului pus in vanzare, poze imobil.
  • Temeiul juridic pentru prelucrare: executarea unor servicii imobiliare la cererea dumneavoastră. Prin solicitarea dv. de a efectua aceste servicii va exprimati acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate si stocate, pozele si datele legate de imobil sa fie facute publice si ofertate catre posibili cumparatori, conform prevederilor legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul European EU GDPR 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal).

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru scopul enumerat, ele vor fi pastrate doar pe perioada prevazuta de prevederile legale, după care vor fi şterse.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

SC TECH TIME PRO S.R.L. se angajează să nu furnizeze unei terțe părți neautorizate aceste date şi să le folosească pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus. SC TECH TIME PRO S.R.L. foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei sunt terte parti care au rolul de a prelucra datele cu caracter personal in vederea finalizarii tranzactiei si a unor terte parti care nu au rolul de aprelucra aceste date, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu SC TECH TIME PRO S.R.L., dupa cum ar fi societati de hosting, mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice. Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram respecta regulile de siguranta si Securitate impuse de noi.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Politica de protectie a datelor cu caracter personal a societăţii include măsuri de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora.

 

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prin citirea Politicii de confidentialitate, ați fost informat despre drepturile dvs. prevăzute în Legea 677/2001 si Regulamentul european 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la informație, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la obiecții, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi şters din baza noastră de date şi vă daţi consimţământul pentru culegerea informaţiilor mai sus menţionate în scopul mentionat.